Hicri ve Kameri Yılları Miladi Yıla, Miladi Yılı Hicri-Kameri Yıla Çevirme Formülü

Hicrî veya kamerî yılı, milâdî yıla çevirmek için şöyle bir formül kullanılmaktadır:

Hicrî yıl sayısını 33’e bölüp çıkan sayıya 622 eklenir ve milâdî yıl bulunur.

Milâdi yıl = (hicrî yıl x 32/33) + 622 formülü ile bulunur. Mesela: 1000 yılının % 3’ü 30 eder, geriye 970 kalır. Bu sayıya 622 eklenince karşılığı olarak milâdî 1592 yılı bulunur.

Milâdî yılın hicrî yıl karşılığını bulmak için de şu formül kullanılır: Hicri yıl = (milâdî yıl-622) x 33/32, meselâ; (1453-622) x 33/32 = 857

Hicri Takvim Kullanıma Başlanması, Hicri Takvim Ayları

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski