Kütle Nedir, Kütle Ne Demektir, Tanımı

Kütle

Kütle, bir cismin özündeki niceliklerin ölçüsüdür. Diğer bir deyişle kütle, madde miktarıdır. Ayrıca nesnenin hareket etmeye karşı gösterdiği direnç olarak da adlandırılabilir. Kütlesi büyük olan nesneye aynı kuvvet uygulandığında hızlanması daha düşük olur. Diğer bir deyişle kütlesi büyük olan daha büyük eylemsizliğe sahiptir.

Günlük kullanımda kütle genellikle ağırlık ile karıştırılır. Kütle bulunduğu ortamın yerçekimine göre değişmez bir değerdir. Skaler bir büyüklüktür.

 • * Sembol: kg
 • * SI birimi: kilogram
 • * Ölçen araç: Eşit kollu terazi
 • * Temel büyüklük: gram

Birimi

SI birim dizgesi dışında da şartlara bağlı olarak değişik birimler kullanılabilir:

 • * slug
 • * pound
 • * atomik kütle birimi
 • * Planck kütlesi
 • * Güneş kütlesi

Görelilik teorisinde de gösterildiği gibi kütle (m) ile enerji (E) arasında E=mc² bağlantısı olduğundan enerji için kullanılan diğer tüm birimler de kütle için kullanılabilir. Örneğin bir enerji birimi olan elektron volt (eV) parçacık fiziğinde kütle için çokça kullanılır.. Bu değer yaklaşık olarak 1.783 × 10−36 kg kadardır.

Kütle dönüşümleri

 • * kg kilogram
 • * hg hektogram
 • * dag dekagram
 • * g gram
 • * dg desigram
 • * sg santigram
 • * mg miligram

 

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski