Narkoz Nedir, Anestezi Ne Demek, Anestezi Çeşitleri Nedir

Duyuların bilinçle birlikte ya da bilinç olmadan kaybıdır. Genel, rejyonel (bölgesel) ve lokal anestezi olarak sınıflandırılabilir.

Narkoz, kimyasal maddelerle oluşturulan, kontrollü yapay uyku. İlk uygulamasına dair bilgiler M.Ö. 1200 yıllarında Antik Yunanistan’a kadar uzanmasına karşın bilimsel anlamda kullanımı 19’ncı yüzyılın ikinci yarısından itibaren olmuştur. Horace Wells, William Thomas Green Morton, John Snow ve James Young Simpson isimli araştırmacılar narkozun gelişimine önemli katkıda bulunmuşlardır.

Genel anestezi: Geçici bir bilinç kaybı ile ağrı duyusunun ortadan kaldırılması işlemidir.

Ağrılı olabilecek işlemler ve ameliyatlarda uygulanır. Genel anestezi alan hastaların yaşamsal fonksiyonlarında değişiklik olması beklenmez. Anestezinin başlatılması ve sürdürülmesinde anestetik ilaçlar kullanılır. Bu ilaçlar bilinç kaybına yol açmalarının yanında solunum ve dolaşım üzerine de etkilidirler. Bu nedenle genel anestetiklerin

uygulandığı hastalar mutlaka bir anestezi uzmanı tarafından ameliyat boyunca izlenir ve gerektiğinde müdahale edilir. Genel anestezi için özel olarak geliştirilmiş anestezi cihazları kullanılır. Genel anestetik ilaçlar hastaya genellikle solunum yolu veya toplar damarlardan verilir. Genel anestezinin başlatılması işlemine indüksiyon denir. İndüksiyon çoğunlukla hastalara toplar damarlarından çeşitli ilaçların enjekte edilmesiyle sağlanır. Çocuk hastalarda solunum yolu ile de indüksiyon sağlanabilir. İndüksiyonun bitmesiyle ameliyat ya da girişim başlar. Anestezinin bu dönemine idame denir. İdamede toplar damardan ilaçlar verilebildiği gibi solunum yolu ile verilen ilaçlar da kullanılabilir.

Genel anestezi altındaki hastaların solunumlarının anestezi uzmanı tarafından desteklenmesi gerekir. Bu destek anestezi cihazlarına entegre edilmiş solunum cihazlarıyla sağlanır. Genel anestezi süresince solunum yolunun güvenliği soluk borusuna yerleştirilen ve endotrakeal tüp ismi verilen özel olarak tasarlanmış tüplerle sağlanır. Ameliyat sona erdiğinde uyanma aşamasına geçilir. Bu dönemde anestetik ilaçların tümü kesilir. Etkisi kalan ilaçların etkisi ise bu ilaçların etkisini ortadan kaldıran kendilerine özgünilaçlarla ortadan kaldırılır.

Rejyonel (Bölgesel) Anestezi: Hastada bilinç kaybı olmadan ağrı duyumunun ortadan kaldırılması amacıyla, lokal anestetik ve/veya narkotik ilaçlarla, girişim ya da ameliyat yapılacak bölge ile ilgili sinirlerin hissizleştirilmesi prensibine dayanır. Epidural ve spinal anestezi, merkezi sinir blokları olarak adlandırılırlar ve çok sayıda sinirin omurilikten ayrıldıkları seviyede bloke edilmelerini tanımlar. Periferik (çevresel) sinir blokları ise daha alt seviyelerde, (örneğin kol ve bacak) sinirlerin bloke edilerek, ilgili bölgede girişime ait ağrının hissedilmemesini sağlar. Bu yöntemlerin etkisi kullanılan lokal anestetik ilacın etki süresi ile kısıtlıdır. Buna karşın kateter adı verilen ince, kılcal borucuklar bloke edilen sinir bölgesine yerleştirilirse, ilaç etkisi ortadan kalktığında, yeniden ilaç verilerek anestezinin uzaması sağlandığı gibi, ameliyat sonrası ağrı da ortadan kaldırılabilir.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski