Rutenyum Nedir, Rutenyum Elementi Simgesi, Özellikleri

Rutenyum, simgesi Ru olan, 44 atom numaralı element. Atom ağırlığı 101.07 akb, ergime noktası 2250.0°C, kaynama noktası ise 3900.0°C olan geciş metalidir. Oda sıcaklığında 12.2 g/cm3 olup gümüşi bir rengi vardır. 1844’de Kazan’da Karl Klaus tarafından bulunmuştur. Rusyanın latincesi rutheniadan ismi verilmiştir, platinle birlikte kullanılır.

Elektron dizilişi [Kr]4d75S1 olup bileşiklerinde 2+, 3+, 4+, 6+, 7+ ve 8+ değerliklerini alır. 16 tâne izotopu vardır. En bol bulunanı Ru-102’dir.
Rutenyum korozyona karşı çok dayanıklıdır. Ancak 800°C’de ısıtıldığında yükseltgenerek RuO2 ve RuO4 bileşiklerini verir. Asitlere dayanıklılık gösterirse de altın suyunda çözünür. KNO3+KOH ile eritme işlemine tâbi tutulduğunda potasyum rutenat (K2RuO4) bileşiğini vererek çözünür. Halojenler ve sodyum peroksit veya diğer bazik oksit karışımlarıyla bileşik verir. En bilinen ve yaygın olan bileşiği rutenyum triklorür (RuCl3)dür.
Rutenyum iridyum, osmiyum, palladyum, platin ve rodyum gibi elementlerle alaşım yapar ve bu metallerin sertliğini arttırır. Kezâ titanla da alaşım verir ve bu metalin korozyona dayanıklılığını arttırır.
Çeşitli mücevherlerin ve aşınmaya dayanıklı elektrik kontaklarının yapımında da rutenyumla sertleştirilmiş platin ve palladyum alaşımlarından faydalanılır.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski