Talyum Nedir, Talyum Elementi, Simgesi Özellikleri

Talyum, periyodik element tablosunda 3A grubunda yer alan, atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39 olan metal elementi.

İlk kez 1862 yılında Claude Auguste Lamy ve Sir William Crookes tarafından ayrı ayrı keşfedilmiştir.Erime noktası 305,5 °C’ ve kaynama derecesi 1.457 °C’dir. Mavimsi beyaz parlak görünümde olup yumuşak bir metaldir.Kimyasal olarak oldukça aktiftir, asitlerden hızla etkilenir, nemli havada oksit tabakasıyla kaplanarak parlaklığını kaybeder.

Talyum, kalaydan daha nadir bir metal olup yerkabuğunda yaklaşık %10-5 oranında bulunur.Sülfürik asit ve çinko elde etmek amacıyla kullanılan bazı piritlerin kavrulması sırasında oluşur.

Metal olarak pek kullanım alanına sahip değildir.Bununla birlikte bazı bileşikleri özel nitelikli camların üretiminde ve fare zehiri yapımında (talyum sülfat, talyum asetat ve talyum karbonat) kullanılır.

Talyum ve bileşikleri düşük dozlarda bile insan için zehirleyici özelliğe sahiptir. Zehirlenme ölüm ya da kalıcı sinir sistemi bozukluklarına sebep olur.

Özellikleri

Talyum peryodik tablonun III A grubunda bulunur. Özellikleri bakımından kurşuna benzer.
Atom numarası 81, atom ağırlığı 204,39’dur. Tabiî halde bulunan iki tâne kararlı izotopu 203 Tl ve 205 Tl’dir. Elektron düzeni (Xe) 4f14 5d10 6s2 6p1 olup, bileşiklerinde 1+ ve 3+ değerliklerini alır. 1+ değerlikli bileşikleri daha kararlıdır.
Erime noktası 305,5°C, kaynama noktası 1457°C, yoğunluğu 11.85 g/cm3tür.
Talyum mavimsi beyaz parlak bir metaldir. Ancak oldukça aktif bir metal olduğundan nemli havada bir oksit tabakasıyla örtülerek parlaklığını kaybeder.
Ticârî kullanımı kısıtlıdır. Talyum sülfür (Tl2S), çok hassas fotoelektrik pillerin, okrisülfürse kızıl ötesi ışığa hassas fotosellerin temel bileşenidir. Talyum oksit kırınım gücü oldukça yüksek optik camların bileşiminde ve sun’î mücevherlerin renklendirilmesinde kullanılır.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski