Ununheksiyum Nedir, Ununheksiyum Elementi Simgesi

Ununheksiyum, periyodik tabloda 116 numaralı süperağır yapay elementin geçici adı. Geçici sembolü Uuh’dir. Bazı araştırmacılar tarafından eka-polonyum olarak adlandırılmıştır.

Oluşumunun kimyasal denklemi şöyledir:

\,^{248}_{96}\mathrm{Cm} + \,^{48}_{20}\mathrm{Ca} \, \to \,^{292}_{116}\mathrm{Uuh} + 4 \; ^1_0\mathrm{n} \;

Bunun 47 milisanye sonraki bozunması ile 114 numaralı element Uuq’nin izotopu oluşur.

\,^{292}_{116}\mathrm{Uuh} \to \,^{288}_{114}\mathrm{Uuq} \, + \,^{4}_{2}\mathrm{He} \;

Elektron dizilimi şu şekildedir: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 7s2 7p4

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski