Veda Haccı Nedir, Hz. Muhammed'in Veda Haccı

En son farz kılınan ibadet ve İslamın 5 şartından biri olan hac hicretin 9. senesinde farz kılınmıştır. Hz. Muhammed, haccın farz kılındığı ilk yıl  Ebubekir’i hac amiri olarak Mekke’ye gönderdi. İlk hac ibadeti Hicret’in 9. yılında Ebubekir’in gözetiminde yapıldı. Hz. Muhammed ertesi yıl yani haccın farz oluşunun 2. ve Hicretin 10. senesine hac farizasını (görevini) yerine getirdi. (M. 632). Bu hac Hz.Muhammed’in ilk haccı olduğu için, bundan sonra ömrü vefa edip yeni bir hac yapmadığı için aynı zamanda da son (veda) haccı oldu. Hz.Muhammed bu hacda, hac ibaretinin bütün inceliklerini, İslami haccın özelliklerini diğer müminlere de öğretmeye gayret etti. Bu hacca bu nedenle “Haccetu’l-belağ” (Tebliğ haccı) da denir.

Hz. Muhammed’in 632 yılında yaptığı Veda Haccı sırasında Arabistan’ın her yanından (bu tarihte tüm Arabistan Müslüman olmuştu) Peygamberle birlikte hac yapmak için akın akın gelenler olmuştu. Zaten Hz. Muhammed de bu hac için Medine’den 40 bin kişilik bir kafile ile çıkmıştı. Arabistan’ın diğer yörelerinden gelenlerle bu sayı 120 bini aştı. Hz. Muhammed bu büyük kalabalığa ilk olarak Zilhicce’nin 9. günü (Kurban Bayramının arefesi) Güneş zeval (tepe) noktasından batıya meyletmeye başladığı sırada, çadırından çıkarak Kusva adlı devesine bindi. Arafat va’disinin ortasına geldi. Burada İslâm tarihinin bütün insanlığa hitabeden en etkili nutkunu iradetti. Bu nutuk İslâm tarihine “Veda Hutbesi” olarak geçmiştir. Bu hutbesinde çok önemli konulara değindi. Bunlar Hz. Muhammed’in ümmetine son öğütleriydi. Bu konuşmasıyla 23 yıllık bir dönemi içine alan İslam inkılabının noktalandığını da ima ediyordu.

Hz. Muhammed bu Veda Haccı dolayısıyla 10 gün kaldığı Mekke’den ayrılarak Medine’ye döndü. Dönüşünden kısa bir süre sonra rahatsızlandı. Nihayet Hicretin 11.yılı Rebiülevvel’inde (M. 27 Mayıs 632) vefat etti.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski