Rüyada Öldürmek Görmek (Rüya Tabirleri)

Rüyada bir kimsenin diğer bir kimseyi öldürdüğünü görmek, katilin maktule hayır ve menfaati olacağına; yahut zulüm edeceğine; birini öldürdüğünü görmek, ona iyilik etmeye; kendinin öldürüldüğünü görmek, ömrünün uzun olacağına delalet eder.

Bir kimseyi öldürdüğünü gören, o kimseye hayır ve menfaat sağlar. Bir topluluğun kendisini haksız yere öldürdüğünü görene, en büyük devlet adamı tarafından hayır ve menfaat hasıl olur. Bir kimseyi zulmen katleylediğini gören, asi ve nefsine zulm edici olur ve Allah, onun üzerine birini musallat kılar.

Çocuğunu öldürdüğünü görene Allah (C.C.) helal rızık ihsan eder. Bir rivayete göre, rüya sahibi, mal ve dünya izzeti için evladına zulüm yapar. Birini katleylediğini ve maktulün cesedinden kan aktığını görenin eline mal geçer. Eğer kan akmaz ise, mal hasıl olmaz.

Birisini öldürdüğünü fakat bunun kim olduğunu bilmediği gibi öğrenmeye çalışmadığını gören, düşmana muzaffer olur ve gamdan kurtulur. Kendi nefsini katleylediğini gören, tövbeye muvaffak olur. Kendisinin boynu vurulmak suretiyle katlolunduğunu gören, eğer köle ise azad olur; gam ve kederden kurtulur; borçlu ise borcunu ödere, eline çok mal geçer; eğer kendisini bu suretle katleden adamı bilirse, ondan çok hayır görür. Eğer katil, kadın, yahut hadım ağası veya büluğa ermemeşi çocuk veya sakalsız şâbi ise, rüya sahibinin vefatına delalet eder.

İbni Sirin’e göre; bir kadın rüyada zevcini katlettiğini görse, ona alakası olmadığı bir günah ile töhmet eder. Bir küçük çocuğu katledip pişirdiğini gören, livata fiili işlediğinden dolayı ayıplanır. Bir çocuğun katledilip pişirildiğini ve etinin koparıldığını görmek, babasının zulme düçar olacağına işarettir.

Bazılarına göre; rüyada katil görmek, hacca gitmek isteyen kimse için muradına ermeye; rüya sahibi hasta ise, şifaya işarettir. Bir söylentiye göre, katil rüyası, belaya ve nimetin zevaline delalet eyler.

Bir hükümdarın boyunlarını vurmak suretiyle tebasının katlettiğini görmek, ahalinin zulümden kurtulup hürriyete kavuşmasına, hükümetten iyilik ve ihsan görmesine işarettir.

Rüyada bir kimseyi öldürmek, günah işlemeye yorumlanır.

Rüyada kendi kendini öldürdüğünü gören kimse bir daha bozmamak üzere tövbe eder.

Rüyada bir insan öldürdüğünü gören kimse büyük günah işler.

Bir kimse rüyada öldürüldüğünü görse, o kimsenin ömrü uzun olur ve çok hayra ve mala erişir. Bir kimse rüyada kesmeksizin bir kimseyi öldürdüğünü görse, öldürülene hayır ve mal isabet eder. Rüyada boğazlamak, zulümdür. Rüyada birisini öldürdüğünü gören kimse korku ve kederden kurtulur.

Rüyada kendisini öldürdüğünü gören kimse, hayra erişir.

Bir kimse, rüyada öldürüldüğünü görse, öldüreni bilmiyorsa dinin ihmal eder. Eğer katilini bilirse, düşmanına galip gelir ve katilinden intikamını alır.

Rüyada adam öldürdüğünü görmek günah işlemeye işarettir. Kendini katlettiğini gören, günahlarına tövbe eder. Bir insanı katleylediğini gören, büyük bir günah işler. Kendisinin katlolunduğunu gören, çok yaşar ve fazla hayra nail olur.

Sitede Ara