Rüyada Öküz Görmek (Rüya Tabirleri)

Rüyada öküz görmek, bir kavmin reisi, bir evin, bir şehrin veya bir köyün işlerini üzerine alan amiridir.

Bir öküze bindiğini gören kimseye ucuzluk ve bolluk gelir.

Eğer öküzün üzerinde yük varsa o yükün miktar ve cinsine göre işçisi kendisine mal getirir. Öküzün üzerine bindiği halde evine sokan insana hayır erişir ve geçimi genişler.

Yemek için boğazlanan öküzün eti helal rızıktır.

Bir öküz satın aldığını gören kimse, dostlarına ve insanların eşrafına yumuşak söz söylemekte vaziyeti idare eder.

Öküz, şan, şöhret, ordu ve cemaat sahibi büyük bir kimsedir.

Öküzün eti, maldır. İç yağı da o sene içerisindeki rızıktır. Beyaz öküz gören hayra kavuşur. Öküz onu boynuzlarsa o kimse Allah’ın gazabına uğrar.

Rüyada öküz eti yiyen zengin olur. Öküz kendisini ısırsa hastalığa yakalanır.

Bir kimseyi öküz boynuzlarsa, Allahü Teala Hazretleri o kimseye salih iki çocuk verir. Rüyada üzerine öküzün bağırdığını gören kimse uzak bir yere yolculuk yapar.

Hapis, hastalıklı, sıkıntılı ve hizmetçi olan kimseler rüyada öküz görseler, bulundukları hallerinden kurtulurlar.

Öküzü kendisi için ekin ekiyor görse, eğer ziraatçı ve çiftçi ise ziraatı bereketli ve nimeti bol olur. Tüccar ise zarar eder ve işleri ters gider. Eğer fakih ve alim ise iyiliği artar.

Öküz gören kimse fakir ise, güçlük ve sıkıntıya ve korkutulmaya yahut kendisinden üstün rütbede bulunanlar tarafından terkedilip kovulmalarına yorumlanır.

Bir kimse rüyada sığır sürüsü görse, o kimseye işlerinde güçlük isabet eder. Eğer öküze binse, şanı yüce ve halk arasında şöhret sahibi olur.

Kendisinin öküzle veya öküzün kendisiyle konuştuğunu gören kimsenin birisiyle aralarında nefret oluşur.

Rüyada büyük bir öküzün daracık bir yerden çıktığını ve tekrar oraya dönmek istediğinde aynı yere sığamadığını gören kimsenin ağzından, geri alamayacağı büyük bir söz çıkar.

Öküze bindiğini gören, mala kavuşur. Öküzü yerine kapatıp muhafaza ettiğini gören kimse o sene hayra kavuşur.

Bazen öküz zalim kimseye yorumlanır. Çünkü öküz yeri ait üst edip karıştırmaktadır. Bazen de yardımcıya, arkadaşa ve erkek kardeşe yorumlanır.

Bir kadın kendisinin bir öküze sahip olduğunu görse, kocası kendisine itaatkar ve her hususta kadının hükmü altında olur. Kadın evli değilse evlenir veya kızı varsa onu kocaya verir.

Rüyada öküze binmek, yorumda öküzü görmekten daha iyidir.

Eğer öküzü kafa ve ensesinden yahut karnından veya boğazından başka yerinden kestiğini görse, bir kimse hakkında zulüm eder veya hakkına tecavüz eder. Yahut onun nefsine veya malına bir zarar ve ziyan getirir.

Çıplak öküze bindiğini gören kimse hasta olur.

Bazı kere de öküz, ahmaklığa, dağınıklık ve gaflete yorumlanır.

Alaca öküz neşe ve sevince, siyah öküz, ululuk ve hasta için şifaya yorumlanır.

Sitede Ara