Rüyada Peygamber Görmek (Rüya Tabirleri)

Rüyada peygamberlerden birini görmek, babaya yorumlanır. Peygamber görmek, alimlere de yorumlanır. Çünkü alimler, Allah (C.C.)’ı hakkıyla bilirler.

Peygamberleri görmek hakim, hatip veya eğitimcilere de yorumlanır. Çünkü onlar halkı Allah (C.C.)’a yöneltmektedirler.

Bir şahsın peygamberi güzel bir şekilde görmesi, kavminin ona uymalarına ve peygamberler tarafından emredilen iyi bir emrin yenilenmesine yorumlanır.

Rüyada peygamber olduğunu gören kimse, şehid olarak ölür. Yahut rızkı noksanlaşır. Musibetlere tahammül eder. İşinin sonu zaferle neticelenir.

Peygamberlerden birisi olduğunu gören kimse, iyilikle emreder ve kötülükten alıkoyar.

Fakir, müflis veya işi olan bir kimse, peygamberlerden birisini görse, Allah (C.C.) o şahsın işlerini kolaylaştırır.

Rüyada bir peygamberi öldürdüğünü gören kimsenin, emanete hainlik etmesine ve sözünden dönmesine yorumlanır.

Gerek ölü ve gerek sağ olduğu halde enbiyadan birini ziyaret ettiğini rüyada görmek, üç şekilde yorumlanır: Rüya sahibi eğer ibadetinde devamlı ise, Cenab-ı Hak ona mağfiret eder, hayır ve berekete ulaşır, cennetle müjdelenir.

Bir peygamberin mezarını kazdığını gören, onun sünnetini kabul etmiş olur. Eğer mezarda kemik bulursa muradına erer. Peygamberlerden birinin kendisine şeriata aykırı bir emir verdiğini görmek, onun şeriattan ayrıldığına dair bir uyarıdır. Nebilerden birisinin vücudunda bir yerinin eksik olduğunu görmek, rüya sahibinin dininde noksanlığına delalet eder. Nebilerden birini çirkin ve iyi olmayan bir şekilde görmek, günah işlediğine işarettir.

Peygamberi veya onlardan birisini rüyada görmek on şekilde yorumlanır: Rahmet, hikmet, izzet, yüksek mevki, devlet, zafer, saadet, başkanlık, İslam’da kuvvet, dünya ve ahirette hayır, rahat.

Peygamberlerden biriyle kavga ettiğini gören dininde bir suç, bir günah işler. Bir peygamberi öldürdüğünü görmek, din ve dünyada iyiliğe; kendisinin nebi olduğunu görmek, şehit olarak öleceğine ve büyük bir sevaba nail olacağına; nebiler gibi ibadet ettiğini ve onlar gibi yaşadığını görmek, dinin kuvvetine delalet eder.

Sitede Ara