Rüyada Pınar Görmek (Rüya Tabirleri)

Suyu tatlı, parlak ve gür akan bir çeşme görmek, iyi kalpli, iyi huylu mert bir erkek ile; acı sulu, bulanık akan bir çeşme de hasis, alçak bir kimse ile yorumlanır. Bir pınarın suyunun taşarak etrafa yayıldığını görmek, o yer halkı için bir musibetin geleceğine delalet eder. Pınar suyu ile ellerini, ayaklarını ve yüzünü yıkadığını veya vücudundan bir yeri ıslattığını görmek, kederden feraha çıkmaya işarettir.

Bir pınarın adeti üzere bir yerden akıp gittiğini ve suyunun çok bol olduğunu görmek, o yer için hayır ve nimettir. Pınarın suyunun az olduğunu görmek, bu rüyanın aksiyle tabir olunur.

Bir yerde bulunan bir pınarın kuruduğunu görmek, o yerde büyük bir adamın öleceğine delalet eder. Suyu saf ve parlak, görünüşü güzel bir pınar görmek, bol geçim ve uzun ömürdür.

Rüyada pınar görmek beşşekilde tabir olunur; yüksek mertebe, musibet, felaket, hastalık, uzun ömür, pınarın suyunun bol ve parlak olmasışansın açıklığına, haddinden fazla taşkın ve bulanık olması kedere; acı ve sıcak olması hastalığa; suyun parlak ve görünüşünün hoş olması da uzun ömre işaret eder.

Rüyasında evinden bir pınar çıktığını gören, kadın yüzündün üzüntüye düşer ama sonu hayırlı bitir. Evinde bir pınar olup suyunun evini ıslattığını görmek, keder ve sıkıntıdan kurtulmaya işarettir. Bir rivayete göre pınardan çıkan su akmıyor ve öylece duruyorsa, büyük bir sıkıntıya delalet eder. Eğer akıyorsa, hayır ve berekete delalet eder. Bir yerden bir su çıkarak aktığını gören, başladığı bir işi başarır.

Rüyasında bir pınardan su içtiğini gören kederlenir. Üzerine pınar soyu sıçradığını gören, eğer bir şeyden korkuyorsa, Allah (C.C.) onu bu korkusundan kurtarır, hasta ise iyileşir, borçlu ise borcundan kurtulur, günahkar ise mağfiret bulur. Suyu saf ve parlak pınar, güzel hayata işarettir. Eğer pınar mahalle arasında ve herkesin faydalanacağı bir hayrat eseri ise, bu güzel hayrat bütün mahalle halkına aittir. Eğer bir kimsenin evinde akıyorsa, bu rüyanın tabiri o kimseye aittir. Pınar olması gerekmeyen bir yerde pınar görmek, sel gibi akacak göz yaşları ile yorumlanır.

Rüyada pınar görmek, nimet, hayır, bereket ve isteklerin yerine gelmesi ile de yorumlanır. Suyu ister berrak, ister bulanık, ister sıcak veya soğuk bulunsun, bir kaynaktan abdest almak genellikle hayırlıdır. Çünkü burada esas olan abdest rüyasıdır ki, o her zaman hayır ile tabir olunur. Ancak şer’an abdest almak caiz olmayan bir yerde veya bir şeyle olursa, o zaman hayırlı değildir.

Evinin kendilerine zararı olmayan bir yerinde, mesela avlu ve bahçe gibi bir tarafından bir kaynak çıkarak pınar haline geldiğini gören, bol geçim, hayır bereket ve menfaat görür. Odasından özellikle yattığı odadan duvarı yıkarak bir kaynak çıktığını görmek, kadınlar yüzünden kedere ve sıkıntıya uğrayacağına veya o evde oturan bir damat, kardeş veya akraba gibi bir erkek yüzünden keder duyacağına; bu kaynaktan çıkan su evden dışarıya akıp sokağa kadar dağılıyorsa bu kederin hemen dağılacağına; oda veya duvardan çıkan kaynağın suyu saf ve berrak ise büyük bir sıkıntıya; eğer su bulanık ise hastalığa delalet eder.

Sitede Ara