Tekrir - Yineleme Nedir Ne Demektir Örnekleri

Tekrir (ar. i.)

Sözlük anlamı:
1. Tekrar etme, yeniden söyleme.
2. ed. Bir yazıda, bir şiirde sözü veya kavramı manâyı kuyvetlendirmek için, bir veya birkaç kelimenin tekrarlanması suretiyle yapılan edebî sanattır. Heyecan ve dikkatin bir nokta etrafında toplanmasını temin eden bir ifade özelliğidir.

Tekrir, bazı kelimelerin, anlatıma kuvvet vermek amacıyla tekrar edilmesi sanatıdır. Örnek :

İşte kendimle lebaleb dolu ruhum, bedenim
Bu sada işte benimdir, bu nigâh işte benim:
O hayalet ki bilenler bana “sensin” derler
O hayalet ki benim handemi çalmış da güler
O hayalet ki karanlık yüzü çehremle dolar,
O hayalet ki ben ağlarsam üşenmez ağlar…

Mithat Cemal Kuntay

Bu manzumesinde şair, söze mısra içinde kuvvet vermek için o hayalet ki kelimelerini maksatlı olarak tekrar etmiştir.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski