Ebedi Saadet Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Saadet-i ebediyye veya Ebedi saadet

Ahiret saadeti. Ebedî, sonu gelmeyen saadet. Ebedî saadet iki kısımdır. Birincisi ve en önemlisi Allah’ın rızasına, lütfuna tecellisine ve yakınlığına mazhar olmaktır. İkincisi ise cismanî saadettir. Sahîh bir hadîs-i şerîfe göre bunun esasları üçtür; geniş bir ev, iyi bir binek ve saliha bir kadın. Bu üç esasın derecelerine göre bedenî saadet de değişir. Bunlar bedenî saadetin devamını temin ederler. Aksi takdirde saadet zıddına inkılâb eder.

Ahiret’teki saadet de cismanîdir. Saadetin esasını yapan lezzettir. Lezzetin lezzet olması da arkasının gelmesi, devam etmesiyle olur. Çünkü elemin zevali lezzet olduğu gibi, lezzetin zevali de elemdir. Haza zevalin tasavvuru bile elemdir.

Cenâb-ı Hakk âdildir, hiçbir arzuyu karşılıksız bırakmaz. “Vermek istemeseydi, istemeyi vermezdi.” Madem verecek, bunu taahhüd etmiş öyleyse nimet ve lezzetin ebedî olması gerekir. Bir çok lezzet ve arzuları cismanî olan insanın, bu arzuları da ihmal edilmez. Ta ki ebedî saadet tam olsun.

Daha yeni Daha eski