Günümüzde Mevlevilik Nedir, Anlamı

Mevleviliğin günümüzdeki görünüşü ise oldukça “turistik”tir. Mevlevi adap ve erkânı, tekkenin bazı uygulamaları, kimi çevrelerce turizmin hizmetine verilmiştir. Mevlevilik konusunda hassas oldukları bilinen kişi ve grupların da, bu konuda bir şikâyetleri duyulmamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlıkları, il, ilçe belediyeleri, özel kuruluşlar, kültür dernekleri ile Mevlânâ’nın adını kullanan dernek ve vakıflar, özel ve resmi salonlarda Mevlevi Ayinleri tertip etmekte, bazı kimseler bunu bir kazanç ve itibar vesilesi yapmaktadır.

Ülkemizde Mevlânâ Otobüs Şirketi, Mevlânâ Evleri, Mevlânâ Turizm Bürosu, Mevlânâ Oteli ve Palası, Mevlânâ Kebapçısı ve Lokantası, bilardo Salonu, Mevlânâ Video Şirketi… vardır. Konya’da turistik eşya sergilenen dükkânlarda Mevlânâ’nın resmi kazılmış kaşıklar, tabaklar, süs eşyaları, hatta “ayakkabı çekecekleri” satılmaktadır. Mevlânâ bugün, tutunacak manevî bir kapı arayanların, tekke, yatır, evliya türbesi gezen ve mum yakma alışkanlığı olanların, inanç bunalımı geçirenlerin, temel bilgilerden bile yoksun olmalarına rağmen dinler ve inançlar üstü sentezler bulmaya kalkanların “ilticagahı”dır. Mevlânâ, günümüzde Konya’daki türbesini bir çeşit günah çıkarma yeri sayan kadın-erkek gezginler ordusunun ağlama duvarı, olmuştur.

Bu çok renkli, gerçekten Türk sanat, kültür ve medeniyetine hazineler armağan eden tarikat, halkın ağırlık kazanması ile birlikte fonksiyonunu yitirmiş ve mânen de kapanmıştır. Fakat Mevlanâ’nın kaynaklık ettiği evrensel birlik ve beraberlik çağrısı, hoşgörü, kardeşlik, aşk ve vecd, daha asırlarca tüm insanlığı besleyecektir.

İlgili Konular
Mevlevi Müziği
Mevlevilikte Sema
Mevlevi Tekkesi
Mevlevihane
Günümüzde Mevlevilik
Mevlevi Tarikatı Silsilesi
Mevlevilik ve Siyasi İktidarlar
Nasıl Mevlevi Olunur

Daha yeni Daha eski