İstihare Namazı Duası Türkçe Meali ve Arapça Okunuşu

İstihare Namazı Duası

Duanın Türkçe Meali:

“Allahım Senin ilmine göre hayrı diliyorum, kudretinden güç istiyorum, ulu fazlını istiyorum. Zira Senin gücün yeter, benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gözle görülmeyenleri bilirsin. Allahım, eğer Sen bu işin benim, dinim, geçimim, halim, sonum ve istikbalim hakkında hayırlı olduğunu biliyorsan bunu benim için takdir et, benim için kolaylaştır, sonra da benim için onda bereket kıl. Yok eğer bu işin benim dinim, geçimim, sonum, halim ve istikbalim hakkında şerli olduğunu biliyorsan, onu benden beni de ondan çevirip uzaklaştır. Benim için hayır nerede ise onu bana nasib eyle, sonra da beni ondan razı kıl.”

Arapça okunuşu:

“Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm. Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih. “

Arapça Metin:

Kaynak: Buhari, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesei hadis kitapları

Daha yeni Daha eski