Kuran'da Adı-İsmi Geçen Peygamberler Kimlerdir

Kur’an’da İsmi Geçen Peygamberler

Kur’ân’da isimleri zikredilen ve haklarında bazı kıssalar nakledilen peygamberler 25 dir. Bunlar an’anevî sıralamaya göre şu zevattır: Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim. Lut, İsmail, İshak, Ya’kub, Yusuf, Eyyub, Şuayb, Mûsâ, Harun, Dâvud, Süleyman, İlyas, Elyesa’, Zülkifl, Yunus, Zekeriyyâ, Yahyâ, İsâ, Hz. Muhammed (hepsine selam olsun).

Kur’ân’da isimleri zikredilen Uzeyr, Lokman, Zü’l-Karneyn’in peygamber olup olmadıkları konusunda İslâm âlimlerince ihtilaf vardır.

Peygamberlerin sayısı hakkında 124.000 veya 224.000 olduğu şeklinde rivayetler bulunmakla birlikte bu rakamlar kesinlik arzetmemektedir.

Daha yeni Daha eski