Nur Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Ne Anlama Gelir

Nûr (ar. i.)

Işık, aydınlık, ziyâ; eşyayı gözlerimize gösteren şey.

Kur’ân-ı Kerim’de “Allah, göklerin ve yerin Nûrudur.” (K.24/35) buyurularak Nur kelimesi Allah için kullanılmıştır. Müfessirlere göre bu âyetteki Nur, mecazî bir ifade olup, bununla, eşyayı var ederek gözümüze gösterenin, mevcudatı yokluğun karanlığından varlığının aydınlığına çıkarının, insanları inkarcılığın ve kötülüklerin karanlığından kurtararak îmanın ve iyiliklerin aydınlığına kavuşturanın Allah olduğu anlatılmak istenir.

Kur’ân-ı Kerîm’de Nur kelimesi, Kur’ân, diğer bazı semâvî kitaplar, iman ve İslâm, iyilik ve doğru yol, akıl ve basiret gibi daha başka manâlarda da kullanılmıştır.

Daha yeni Daha eski