Okçular Şeyhi Nedir Ne Demektir Anlamı

Okçular Şeyhi

Osmanlı devrinde okçular tekkesinin yönetim ve düzenini sağlayan kişi. Tekke, Okmeydanı’nda olduğu için, bunun yerine “Şeyhü’l-meydan” ve bir diğer isim olarak  “bin yüzlü şeyh” de denir. Şeyhler kemankeş pehlivanların en aklı başında olanları arasından seçilirdi. Bunların menzil sahibi olmaları şarttı. Kemankeşlik etmek isteyenler önce bu şeyhten izin almak zorundaydılar. Bütün kemankeşlerin, mürebbi durumunda olan okçular şeyhine tam riayet etmeleri, kemankeşlik âdabındandı.

Daha yeni Daha eski