Otuziki Farz Nedir, Nelerdir, İmanın, İslamın, Abdestin, Guslün, Namazın Farzları

Otuziki Farz

İmanın şartları (farzları) ile İslâmın şartları diye bilinen esasları, ibadet temizliğinin ye namazın farzlarını ve nihayet bunlara ilâve iki ana müslümanlık görevini biraraya toplayan bir dizi teşkil edilerek çocuklara İslâm ilmihalinin çekirdeği şeklinde öğretilen otuziki esas. Müslüman için kaçınılmaz ve hemen bütün günlerde zaruri olan bu bilgiler arasına, yılın belli zamanlarında farz olan oruç, zekât ve hac ibadetleri ile, su bulunamaması halinde gerekli olan teyemmümün farzları dahil edilmemiştir.

Otuziki farz şunlardır;

İmanın şartları (farzları)

1) Allah’a İnanamak
2) Allah’ın meleklerine inanmak
3) Allah’ın kitaplarına inanmak
4) Allah’ın peygamberlerine inanmak
5) Ahiret gününe inanmak
6) Kadere hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmak

İslâmın şartları (farzları)

7)  Şehadet getirmek (Allah’tan başka ilâh olmadığını, Hz.Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğunu ifade etmek)
8)  Vakit namazlarını kılmak
9)  Ramazan orucunu tutmak
10)Gücü yettiği takdirde ömürde bir defa haccetmek
11)Dinen zengin sayılıyorsa zekât vermek

Abdestin farzları

12)Yüzü yıkamak
13)Kolları dirseklerle birlikte yıkamak
14)Başın dörtte birini meshetmek
15)Ayakları topuklarla birlikte yıkamak,

Gusülün  (boy abdestinin) farzları

16)Ağıza su vermek
17)Buruna su vermek
18)Bütün vücudu yıkamak.

Namazın farzları

19)Abdestli olmak
20)Vücudu ve namaz kılınacak yeri maddî pisliklerden arındırmak
21)Gerekli yerleri örtmek
22)Kıbleye yönelme
23)Vaktinde kılmak
24)Niyet etmek
25)Namazın başlangıcında tekbir almak
26)Kıyam (ayakta durmak)
27)Kıraat (Kur’ân’dan okumak)
28)Rüku (eğilmek)
29)Secde (yere kapanmak)
30)Namazın sonunda teşehhüt miktarı oturmak.

Topluma karşı görevler (farzlar)

31)Emr-i bilma’ruf (iyiliği emretmek)
32)Nehy-i anilmünker (kötülüklerden sakındırmak).

Daha yeni Daha eski