Rabia Nedir Ne Demektir, Rabia İsminin Anlamı

Râbia (ar. i.)

Anlam: Dördüncü. Sâlisenin altmışta biri. Bir kadın adı.
Tabiin devrinde yaşamış olan kadın mutasavvıf/veli Râbiatül Adeviyye, bu ismi kullanan en ünlü simaların başında gelir.

Tarih: Mülkî rütbelerden birinin adı. Askerlikteki yüzbaşıya muâdil bir rütbedir. Daha sonra memurlukla ilgisi kaldırılmıştır. Daha çok rütbe olarak tevcih edilmiştir. Kendilerine Râbi’a rütbesi verilenler resmî günlerde sırmalı elbiseler giyip, kılıç takarlardı. Bu rtübe sahiplerinin ünvanları “Fütüvvetlu” idi. Öte yandan tahsilli olanlarına “Efendi” diğerlerine ise  “Ağa” denirdi.

Daha yeni Daha eski