Radife Nedir Ne Demektir Anlamı, Kur'an'da Radife Kelimesi

Râdife (ar. i.)

Arabça r d f kökünden gelen bu kelime, bir şeyin peşinden gelen, bir şeyi takib eden, manâlarını ifade eder. Şiirlerdeki Redif de aynı kökten gelmektedir.

Kur’ân-ı Kerîm’de râdife kelimesi, kıyamette ikinci olarak üfürülecek Sûr veya ikinci üfürme (Nefha-i saniye) manâsında kullanılmıştır: “Söküp çıkaranlar, yavaşça çekenler, kolayca yüzenler, yarış edenler, derken bir iş çevirenler hakkı için, birinci üflemenin (Râcife) kâinatı sarstığı, onu ikinci üflemenin (Râdife) takib ettiği günde yürekler kaygıdan oynar, onu gören gözler alçalır.” (Nâziât suresi/1-8 ayetler).

Daha yeni Daha eski