Rahman Suresi Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konuları, Nüzulü

Rahmân Sûresi

Kur’ân-ı Kerîm’in 55. sûresidir. Mekke’de nâzil olup 78 âyettir. Allah’ın isimlerinden (Esmâ-i Hüsnâ’dan) biri olan (Rahmân) sûrenin birinci âyetinde geçer.

Rahmân sûresinde Allah’ın, kendi yarattığı insana Kur’ân’ı ve “beyânı” yani konuşmayı ve düşüncelerini açıklamayı öğrettiği bildirilir. Semâvî cisimlerin düzeninden bahsedilir. Allah’ın insanlara olan lütuf ve ikramlarından örnekler verilir, insanın yaratılışı, Allah’ın mutlak hâkimiyeti, kudretinden misaller, kıyamet günü ve o günde isyankârların cezaları ve Allah’ı tanıyıp O’na saygılı olanların göz kamaştırıcı mükâfaatları Rahman sûresinin diğer konularını teşkil eder. Bu sûrede Allah’ın kudretini ve nimetlerini bildiren âyetler arasında “Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz?” meâlindeki âyet sık sık tekrar edilir. Abdullah b. Ömer’in naklettiğine göre Ashâb-ı kiram, bu âyet okundukça, Hz. Peygamberin tavsiyesina uyarak, “Yâ Rabbi, senin hiçbir nimetini inkar etmiyoruz. Sana hamdolsun” derlermiş.

Daha yeni Daha eski