Ramazan İlahisi Nedir Ne Demektir Anlamı

Ramazan İlâhîsi

Ramazan ayında okunmak içir, bestelenmiş İlâhîlere “Ramazan İlâhîleri” denir. D’ınî musikîmizde Rebiü’l-evvel ve Muharrem aylarından sonra, hakkında en çok beste tanzim edilen ay, hicrî ayların dokuzuncusu olan Ramazan’dır. Ramazan ayı gelince tekkelerin faaliyetleri geçici bir durgunluğa uğrar, bazı tarikatlarda tarikat zikirleri büsbütün tatil olunur, bazılarında ise pek kısa zikirler icra edilirdi. Buna karşılık camilerde daha canlı, daha sık ve daha yoğun bir dinî musikî icrââtı görülürdü.

Bu aya mahsus olan teravih namazlarının ilk onbeş gecesinde, her dört rek’at arasında Ramazan’ın gelişini medheden güftelerden yapılmış ilâhîler okunur. Bundan dolayı Ramazan’ın ilk onbeş gecesi “karşılama geceleri” olarak adlandırılır. Bu münâsebetle okunan ilâhî güftelerinin nakaratlarında, “merhaba, yâ merhaba, dost merhabâ” ifâdeleri yer alır. Son onbeş gecede ise “elvedâ” nakaratlı ihâhîler okunur. Eskiden her terâvihte beş ilâhî olmak üzere, her gece ayrı makamlardan İlâhîler okunması âdet hâline gelmişti. Terâvih namazı arasında makam değiştirmek kaidesinin dahî bestekâr Buhurî-zade Mustafa Itrî tarafından konulduğu rivâyet olunmaktadır.

Daha yeni Daha eski