Rebi Nedir Ne Demektir Anlamı

Rebi’ (ar. ¡.)

Lügat manâsı bahar demektir, M. Zeki Pakalın’ın anlattığına göre Rebî’ Rebiu’s-Şuhur ve Rebiu’l-ezmine olarak ikiye ayrılır. Bunlardan aylara ait olan Rebi’ Kamerî yılın Safer’den sonra gelen iki ayıdır; Rebiu’l-evvel ve Rebiu’l-âhir (Rebiu’s-Sânî de denir). Zamana ait Rebi’ (Rebiu’l-ezmine) ise bahar ve güz mevsimlerine; çiçeklerin açtığı meyvelerin olgunlaştığı zamana denir,

Sitede Ara