Reca Nedir Ne Demektir Anlamı, İslamda ve Tasavvufta Reca

Reca (ar.i.)

Umut, umma, dilek, ümitle beklemek demektir.

Dini kavram olarak, insanın, dünya ve âhirette Allah’ın rıza, rahmet, nimet ve sevabını umması; azap, gazap, lanet ve cezasından uzak olmayı, af ve mağfiretine mazhar olmayı arzu etmesi demektir

Tasavvufta Reca

Genellikle müridin iç dünyasını, dağıtıcı ilgi ve alâkalara karşı korumak için telkin edilen iyimserlik yerinde kullanılır. Havf ile bir arada bulunur. Bir sâlikin havfı kadar recâsı, recâsı kadar da havfı olmalıdır.

Daha yeni Daha eski