Recmetmek Nedir, Recm Ne Demektir, Şartları, Uygulaması

Recm (ar.i.)

Recm, taşlayarak öldürmek demektir. İslâm hukukunda, “muhsan” olan yani ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve hür bir müslümana evlilik dışı cinsel münasebetle (zina) bulunması halinde uygulanan cezanın adı.

Recm cezasının uygulanabilmesi, oldukça zor şartlara bağlanmıştır. Dört âdil şahidin, zina suçunu bütün açıklığıyla (Şahitler, hâkimin sorduğu soruları açıklarlar ve o şahsın tenâsül organını, o kadına zinâ ederken sürmedanın içindeki mil gibi gördüklerine) müşahede ettiklerine dair şehadette bulunmaları veya suçlunun dört ayrı celsede ayrı ayrı ikrarda bulunması, cezanın infazına imkan vermektedir.

Tüm bu zor şartların bir araya gelmesinden sonra evli bulunan veya başından nikâh geçmiş olan kadın ve erkek hakkında zinâ fiili sabit olunca, bunlara tatbik edilecek ceza; meydanlık bir yerde ölünceye kadar recm (taşlama)dır. Recmedilecek erkek ve kadının evli kabul edilmelerinin şartları şunlardır:

  1. Hür olmaları.
  2. Akıllı olmaları (deli olmamaları).
  3. Ergenlik çağında bulunmaları.
  4. Müslüman olmaları.
  5. Sahih nikâhları bulunmaları ve nikâhlarını eşleriyle cinsî yakınlıkta bulunarak kesinleştirmeleri.
  6. Zinâ ettiğinde, zinâ eden erkek ve kadında bu şartların bulunması.

Zinâ şahitlerin şehadetiyle sabit olmuşsa, taşı ilk defa hâkim atmaya başlar, sonra halk devam eder.

Zinâ’dan dolayı recmedilen Müslüman kadın veya erkek ölünce yıkanır, kefenlenir, üzerine cenaze namazı kılınır ve Müslüman mezarlığına defnedilir. Hz. Muhammed Maiz hakkında böyle yapılmasını emretmiştir.

Daha yeni Daha eski