Reddi Matla Nedir Ne Demektir Anlamı

Redd-i Matla

Gazellerin ilk beytinin (matla) birinci yahut ikinci mısrâlarının, son beytin (makta) son mısraı olarak tekrarlanması manâsında kullanılan terim. Gazeli, belli bir fikir etrafında toplama yönünden şiire kuvvet kazandırır.

Sitede Ara