Resulü'l-Melahim Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Resulü’l-Melâhim

Melâhim melhamenin çoğuludur, Melhame savaş ve vuruşma manasınadır. Peygamberimiz savaşla emrolunmuş bir peygamber olduğu için O’na bu ad verilmiştir. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lûgatta Resûlu’i-Melâhim tâbiri şöyle izah edilir: “Resûl-i Ekrem’in bir ismidir. Cenk ve muharebe ile de vazifeli olduğundan ümmeti ve kendisi din için, dinin ihyâsı uğrunda büyük muharebelere mükellef olduğundan bu isim ile de yâd edilmiştir.

Sitede Ara