Risale Nedir Risale Ne Demektir Risale Anlamı

Risale (ar. i.)

İlim ve sanata dair yazıimış küçük kitap, dergi, broşür, mektup manâlarına gelir. Genellikle dinî konuları inceleyen küçük hacimii kitaplara denirdi. Daha sonraları ilim, felsefe, tasavvuf, şiir, ilahiyat gibi değişik sahalarda bir meseleyi ele alan, ya da başka biri tarafından yazılan bir esere reddiye olarak kaleme alınan, cevap niteliğindeki küçükboy eserlere risale adı verilmiştir. Risaleler mensur ve manzum risâleler olmak üzere ikiye ayrılır. Manzum risâleler çoğunlukla mesnevî türünde yazılmıştır.

Daha yeni Daha eski