Ruhul Kudüs - Ruhul Kuds Nedir, Ne Demektir, Anlamı

 

Ruhu’l-Kuds

Terkib olarak Rûh ve Kuds kelimelerinden teşekkül etmektedir. Kuds kelimesi Kuddûs kelimesi gibi Allah’ın ¡simlerinden biridir. Bu manâda Rûhu’l-kuds, Kuds’ün Ruhu, diğer bir ifade ile “Rûhullâh” “Allah’ın Rûhu” demek olmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’deki ifadelerde Allah’a izafe edilen Ruh kelimelerinin bir çoğunu özellikle Rûhu’l-Kuds terkibinin Cebrâil manâsına geldiği ifade edilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm‘de şöyle buyurulmuştur: ” …Meryem oğlu İsa’ya mucizeler verdi. Ve onu Ruhu’l-Kuds (Cebrâil) ile destekledik.” (Bakara suresi/87. ayet): “Allah o zaman şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene verdiğim nimetimi hatırla. Hani seni Rûhu’l-Kuds (Cebrâii) ile desteklemiştim…” (Mâide suresi/110. ayet). Bunlardan birçok âyette de yine Cebrâil manâsına gelmek üzere sadece Rûh kelimesi zikredilmektedir.

Daha yeni Daha eski