Rükün Nedir Ne Demektir Anlamı, Fıkıh Usulünde Rükün

Rükün (ar .i.ç .erkan)

Bir varlığı meydana getiren unsurlardan herbirine rükün denir. Fıkıhta rükün (çoğulu “erkân”), bir ibadetin veya hukukî bir varlığın (meselâ sözleşmenin) meydana gelmiş sayılması için kaçınılmaz olan unsurları ifade eder. Fıkıh usulünde, rükün ile şartın birleştiği ve ayrıldığı noktalar şöyle belirtilir. Bir şeyin hukuken geçerli olması için hem rükün,hem şartlarının bulunması gerekir. Şu var ki, şart, o şeyin mahiyeti dışında kalır, rükün ise, o şeyin parçasıdır. Meselâ, namazın geçerli olması için, ham abdest, han rüku gereklidir. Fakat rükü namazdan bir parça olduğu için rükündür, abdest ise namazın dışındadır ve namazın şartıdır. Yine nikâh akdinin geçerli olması için taraftarların mevcudiyeti ile birlikte, şahitlerin de hazır olması gerekir. İşte burada tarafların mevcudiyeti, nikâhın rüknü, şahitlerin hazır bulunması ise nikâhın şartıdır.

Sitede Ara