Rüşt-Rüşd Nedir, Ne Demektir, Anlamı İslam Hukukunda Rüşd

Rüşd (ar.i.)

Hukuk nazarında tam ehliyetli sayılmak için gerekli fikrî olgunluk seviyesine ulaşmış olma.

İmâm Şâfiî gibi bazı İslâm hukukçularına göre rüşd, hem dinde doğruluk hem mal idaresine ehil olma anlamındadır. İslâm hukukçularının çoğunluğuna göre ise rüşd, sadece mallarını idareye ehil olmayı ifade eder. Kişinin, rüşde (mallarını idare kabiliyetine) ulaşması ile her türlü hukukî tasarrufu velî veya vasisinin iznine ihtiyaç olmaksızın yapabileceği ve tam ehliyetini kazanacağı Kur’ân-ı Kerîm’de (en-Nisâ 4/6) ifade edilmiştir.

Daha yeni Daha eski