Rızayı İlahi - Nedir Ne Demektir Anlamı

Rızâ-yı İlâhî

Allah’ın kulundan memnun olması. Herhangi bir işinde mü’minin en yüksek derecesi.

Mü’minlerin her hareketlerinde Rızâ-yı İlâhîyi gaye-i maksad edinmeleri gerekir. Çünkü Cenâb-ı Hakk’ın kulundan razı olması veya kulun o Rahmani iltifata mazhar olması öyle bir makamdır ki, insanların, insanlara teveccüh ve ihsanları o nisbeten bir zerre hükmündedir. İnsanların teveccühü o külli rahmet ve rızânın küçük bir yansımasıdır ancak. Kabir kapısında beş para etmez. Allah’ı bulan her şeyi buldu. O’nu kaybedene kim şefaatçi olabilir.

Daha yeni Daha eski