Rızık-Rızk Nedir, Ne Demektir, Anlamı Kısaca Sözlük Anlamı

Rızk (ar. i. ç. erzâk)

Canlıların kendisi ile beslenip barındığı şeyler; Allah tarafından canlıların geçimi, beslenmesi, yiyip içmesi, istifade etmesi için yaratılmış şeyler.

Ehl-i Sünnet itikadına göre -insan da dahil olmak üzere- her canlının rızkını veren Allah’tır (Hud suresi/6.ayet). Allah rızkı dilediğine çok, dilediğine az verir (Ra’d suresi/26. ayet). “Her kim Allah’tan sakınırsa, Allah ona (zor durumlarda) bir çıkış yolu hazırlar ve onu ummadığı yerden rızklandırır.” (Talak suresi/2—3. ayetler), Rızkın sahibi Allah olmakia beraber bu konuda insanlara da bazı görevler düşer:

  • Ehl-i Sünnet itikadına göre -helâl olsun, haram olsun- insanın yediği içtiği onun rızkıdır ve bu rızkı veren Allah’tır. Bununla beraber Allah’ın harama yani rızkın haram olan yollardan elde edilmesine rızâsı yoktur. Bu sebeble “Allah’ın rızk olarak verdiği şeylerin helâl ve temiz olanlarından yemek” insan için bir vazifedir (Nahl suresi/114. ayet).
  • İnsan, Allah’ın kendisine verdiği iktidarı, yine kendisi için yaratmış olduğu rızkını temin etmek için kullanmalı, geçimin! sağlamak hususunda esbaba tevessülde tenbei ve ihmalkâr davranmamalıdır. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle büyütülmüştür: ”… Daha sonra yeryüzüne dağılın ve Allah’ın fazlu kereminden nasibinizi arayın.” (Cuma suresi/10. ayet).
  • Rızkı verenin Allah olduğunu bilerek O’nun lütuf ve ikramına şükretmek de Kur’ân-ı Kerîmin insana yüklediği diğer bîr vazifedir: “Yer yüzündeki şeylerden temiz ve helâl olmak üzere yiyin ve eğer kendisine gerçekten kulluk ediyorsanız Allah’a şükredin.” (Nahl suresi/114). “Rabbinizin rızkından yiyin ve O’na şükredin.” (Sebe suresi/15. ayet).

 

Daha yeni Daha eski