Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Sünneti ve Farzı Nasıl Kılınır

Sabah namazının iki rekât sünnetini kılmak için: “Niyet ettim bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya,” diye niyet edilir. Hemen eller yukarıya kaldırılıp,ellerin iç tarafı kıble yönüne dönük olarak, baş parmakların uçlarını kulak memelerine değdirerek “Allahu Ekber” diye tekbir alınır. Ondan sonra eller bağlanır ve “Sübhaneke” duası okunur. Arkasından “Eûzü bil-lâhi mineşşeytânirracim-Bismillâhirramânirrahîm” diyerek eûzü besmele çekilip Fatiha sûresi okunur sonra “Amîn” denir ve bir mikdar daha Kur’an okunur. (1) Arkasından “Allahu Ekber” deyip rükûa (elleri dizlere koyarak baş ve sırt aynı hizada olmak üzere yere paralel) varılır. Bu halde en az üç defa “Sübhane Rabbiye’l-Âzîm” denir. Sonra “Semiallahülimen hamideh” denilerek ayağa kalkılır. Ayakta “Allahümme rabbena ve lekelhamd” denilir. (2) Ondan sonra “Allahu Ekber” diyerek secdeye varılır.  Secdede, alın ve burun ucu birlikte yere değmiş durumdayken üç defa “Sübhane Rabbiyeralâ” denir. Sonra “Allahu Ekber” denilerek kalkılır ve dizler üzerine oturulur ve bir tesbih mikdarı durulur. Yine “Allahü Ekber” denilerek ikinci secdeye varılır. Bunda da üç defa “Sübhane Rabbiye’l-alâ” denilir. Bununla bir rekât bitmiş olur.

Bu ikinci secde arkasından “Allahu Ekber” denilerek ikinci rekâta kalkılır. Tam ayakta iken yalnız besmele çekilir. Fatiha sûresi ve bir mikdar daha Kur’an okunur. Birinci rekâtta olduğu gibi, rükû ve secde yapılır, ikinci secdeden sonra oturulur ki, buna “Ka’de = oturuş” denir. Burada “Ettahiy-yatü lillâhî ve Allahümme Salli ve Barik, Rabbena âtinâ” diyerek dualar sonuna kadar okunur. Sonra “Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek sağ tarafa ve yine “Esselâmü Aleyküm ve Rahmetullah” diyerek sol tarafa selâm verilir. Böylece iki rekâtlı namaz bitmiş olur.

Bütün bu tekbirler, teşbihler ve kıraatlar, yalnız namaz kılanın işitebileceği bir sesle gizlice yapılır.

Sabah namazının iki rekât farzına gelince, önce yalnız erkeklere mahsus olmak üzere ikamet getirilir. Sonra “Bugünkü sabah namazının farzını kılmaya” diye niyet edilir. Eller kaldırılarak “Allahu Ekber” diye namaza başlanıp eller bağlanır. Sabah namazının sünnetinde bildirildiği gibi iki rekât kılınır ve tamamlanmış olur. Yalnız sabah, namazlarının farzlarında Fatiha’ dan sonra biraz fazla Kur’an okunması sünnetir. Bu sünnetin en az derecesi kırk ayettir. Bununla beraber üç kısa ayet de okunması caizdir. Vaktin çıkmasından korkulduğu zaman az ayet okunur. Öyle ki, yalnız Fatiha ile veya birkaç ayet ile yetinilir.

Yalnız başına bu sabah namazının farzını kılan kimse, tekbirleri ve “Semiallahu limen hamiden” cümlesini, Fatiha’yı ve ekleyeceği ayetleri aşikâre olarak okuyabilir.

(1)  Bir mikdardan kasıt, en az bir sûre veya en az üç kısa ayet veya üç kısa ayete denk bir ayettir.

(2)  Rükû ile secde arasındaki doğruluşa (kıyama) kavme denir ki, bu halde eller yanlara salıverilir.

Sitede Ara