Sabiha - Sabihat Nedir, Ne Demektir, İsminin Anlamı Kur'an'da Sabihat

Sâbihat (ar.i.)

Arabçadaki “yüzen” manâsına gelen “sâbihâ” kelimesinin çoğulu olan bu tâbir. Kur’ân-ı Kerîm’in bir âyetinde geçer (Naziat suresi/3. ayet) ve “Âllah’ın emrini sür’atle yerine getirmek için suda yüzer gibi O’nun vahyini semâdan yer yüzüne indiren melekler” manâsına geiir.

Daha yeni Daha eski