Sabır - Sabr Nedir, İslam'da Sabrın Faydaları

Sabır (Sabr) (ar.i.)

Meşakkatlere metânetle karşı koyma gücü; Allah’a tevekkül ederek O’ndan gelecek sıkıntılara, musibetlere teslimiyetle rızâ gösterme hali; nefsin kötü istek ve ihtiraslarına karşı direnme gücü; vazifelerin yerine getirilmesi sırasında karşılaşılabilecek zorluklara dayanma gücü.

Sabrı, “din âmilinin, nefsânî arzu ve ihtiraslara karşı koyması” şeklinde de tarif eden ünlü İslâm bilgini İmam Gazzalî’ye göre sabır, bütün yaratılmışlar içinde sadece insana mahsus bir fazilettir. Zira hayvanlar sadece içgüdüleri ile hareket ettikleri, akıl ve din gücüne sahib olmadıkları için ihtiraslarına karşı direnmek suretiyle sabretmek imkânından yoksundurlar; melekler ise mükemmele ulaşmalarını engelleyecek nefsânî duygularla mâlul olmadıkları için sabretmek ihtiyacını duymazlar. İnsan ise, hem behimî temayüllere, hem de bu temayüller üzerinde düşünme ve -gerektiğinde- karşı koymayı sağlayan akıl ve iman gücüne sahib olduğundan sabır faziletine sahib olan da odur.

İslâm ahlâkçıları sabır faziletinin belli başlı faydalarını şöyle sıralarlar:

  • İnsan sabır sayesinde nefsin gayr-ı meşru isteklerine, ahlâksızlık ve günâh işleme temâyüllerine karşı koyar.
  • Allah’a karşı sorumlu olduğu kulluk görevlerini üşenmeden yerine getirir; ibâdetlerin nefse ağır gelmesi onu yıldırmaz.
  • Hastalık ve çeşitli kazalara uğramaktan kaçınmak, kurtuluş çarelerine baş vurmak ve Allah’tan afiyet dilemekle beraber, yine de kendisinin veya yakınlarının bir musibete uğraması halinde kötümserliğe ve ümitsizliğe kapılmadan, isyan etmeden tam bir metânetle Allah’a sığınır.
  • Sabır, insanın dini, milleti ve diğer mukaddes değerlerini hedef alan tehlikelere tam bir metanetle karşı koymasını sağlar.
  • Sabır sayesinde insan, kendisinin ve ailesinin geçimi, milletinin refahı için üzerine düşen İşleri bıkkınlık ve tenbeiiik göstermeden yerine getirir.

Görüldüğü gibi Sabır, tam bir olgunluk ve üstün ahlâk tezahürüdür. Başta Peygamberler olmak üzere bütün büyük insanlar, zaman zaman anlaşıldığının aksine sabrı, hayatın güçlükleri karşısında aksine, Allah’ın inâyetlne güvenerek zorluklara metânetle karşı koyma irâdesi ve giderilmesi elimizde olmayan meşakketler karşısında yeis bunalımına düşmeden Allah’a sığınıp teslim olmanın verdiği moral gücü kabul etmişlerdir.

Sabır ve Tahammüle Dair Filozof ve Edebiyatçıların Felsefik ve Anlamlı Sözleri
Sabır ve Tahammüle Dair Dini Metin ve Kişiliklerden Anlamlı ve Düşündüren Sözler
Sabır Sözleri Sabıra Dair Ehli Beyt İmamlarından Anlamlı ve Düşündüren Sözler

Sitede Ara