Sahihi Müslim Kitabı Nedir, Ne Demektir, Hadis Sayısı

Sahîh-i Müslim

Kütübü Sitte’nin ve “Sahîhân” diye anılan meşhur iki hadîs kitabından İkincisi. Birincisi el-Buharî’nin Câmus’s-Sahîh (Sahih-i Buhari)’i diğeri de İmam Ebu’l-Hüseyn Müslim b.el-Haccâc en-Nişâbûrî’nin eseridir. Müslim küçüklüğünden itibaren hadîsle meşgul olmuş Irak, Suriye, Hicaz ve Mısır’ı dolaşmış, buralarda bulunan hadîs imamlarından hadîs toplamıştır. Derlediği bu hadîsler arasından sahihliğine güvendiği 3000 hadîsi seçmiş ve eserine kaydetmiştir. Her hadîsi, kendi hususi babına kaydetmek hususunda ciddî bir titizlik göstermiştir. Kitabının kolay ve rahat kullanılabilmesini sağlamıştır.

Sitede Ara