Samed-Samet İsminin Anlamı, Nedir, Kuranda Samed

Samed (ar. i.)

Sözlük anlamı “maksad, gaye, kendisine yönelinen” ve “eksiksiz-gediksiz, yekpare, nüfuz edilemez, saf” demek olup, kendisi hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç olmayıp her şey ve herkes kendisine muhtaç olan; şeref ve ululuk ifade eden sıfatların hepsinde en mükemmel, bütün eksikliklerden münezzeh olan” manâsına gelen bir tâbirdir ve Allah’ın sıfatlarındandır. Kur’ân-ı Kerîm’de bir âyette geçer (İhlas suresi 112/2. ayet).

Sitede Ara