Alınganlık Düşünceleri Nedir, Hakkında Bilgi

Alınganlık düşünceleri

Alınganlık Düşünceleri veya Referans Fikirleri, kişinin dış dünyada olan birbiriyle bağlantısız, alakasız veya sıradan olayları kendisi için bir işaret olarak algılaması ile kendini belli eden bir kişilik bozukluğudur. Psikiyatri alanında referans fikirleri şizofreni, kuruntulu rahatsızlık (delusional disorder) veya çift kutuplu rahatsızlık (bipolar disorder) gibi psikozlu hastalıkların teşhis kriteridir.

Referans fikirlerine sahip olan biri aşağıdaki belirtileri gösterebilir:

 • Televizyon veya radyodaki insanların kendisi hakkında konuştukları veya doğrudan kendisiyle konuştuklarını düşünebilir.
 • Gazetedeki haberlerin veya hikâyelerin özellikle kendileri için yazıldığını düşünebilir.
 • Diğer insanların, özellikle de yabancıların, kendisi hakkında arkasından konuştuklarını düşünebilir.
 • Olayların (Doğa olayları bile olsalar) onlar için kasten yapıldığını düşünebilir veya bu olayların kendisine kişisel bir işaret çıkarabilir.
 • Nesnelerin veya olayların kendisine bir mesaj iletmek için kasten planlandığını düşünebilir.
 • İnsanların veya insan gruplarının kendisi aleyhinde entrikalar hazırladıklarını düşünebilir ve bu entrikaları önlemek için tedbirler alabilir.
 • Tanrı’nın evreni sadece kendisi için yarattığını düşünebilir.

İlgili konular

 • Apophenia, (Apophenia)
 • Kuruntu, (Delusion)
 • Erotomani, (Erotomania)
 • Paranoya, (Paranoia)
 • Psikoz, (Psychosis)
 • Şizofreni, (Schizophrenia)
 • Şizotip Kişilik Bozukluğu, (Schizotypal Personality Disorder)
 • Tekbencilik, (Solipsism)
 • Eşzamanlılık, (Synchronicity)
 • Düşünce Bozukluğu, (Thought Disorder)

Sitede Ara