Düşünce Bozukluğu Nedir, Hakkında Bilgi

Düşünce bozukluğu veya formal düşünce bozukluğu, psikiyatride, hatalı düşünmenin bir yansıması olduğu düşünülen dil kullanımındaki dizisel bir bozukluğu, düzensizliği tanımlayan terimdir. Her ne kadar zaman zaman diğer durumlarda ortaya çıksa da genelde psikotik zihinsel hastalıkların bir semptomu olarak ele alınır. Düşünce bozuklukları Psikiyatrinin temel problemlerinden biridir. Düşünce oluşumu beyinin en karmaşık ve az çözülmüş alanıdır. Ayrıca düşünce bozuklukluklarının en tipik olanı Formel Düşünce bozukluklar ve Mantık kusurlarıdır. İkinci bölümde Düşüncenin Kgnitif Bozuklukları gelir ki bunlar,olgulara anlam verememek-anlamlandıramamak,yanlış anlamlandırmak gibi düşünce bozuklularını kapsar.

Sitede Ara