Paranoid Şizofreni Nedir, Belirtileri, Hakkında Bilgi

Paranoid Şizofreni

Paranoid şizofreni Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel Elkitabı‘nda da 295.1 koduyla tanımlandığı biçimiyle şizofreninin bir alt tipidir.  Bu alttipin DSM kodu ise 295.3’dir. Bu tip, şizofreninin en çok görülen tipidir.

Bu şizofreni alttipinde, bazen dine aşırı düşkünlük, metafizik, filozofik ya da cinsel uğraşlar görülebilir. Rahatsızlığı kabul etmez, belirtileri gizlemeye çalışır, sanrıları yüzünden savunmaya geçer ve toplumdan uzaklaşırlar. Düşünce bozuklukları baskındır. Kötülük görme sanrıları, büyüklük sanrıları, etkilenme fikir ve sanrıları, alınganlık, kuşkuculuk bu türde sık görülen düşünce bozukluklarıdır. Başlangıcı genellikle yavaş ve daha geç yaştadır.

İlgili Konular

  • Şizofreni
  • Dezorganize şizofreni
  • Katatoni

Sitede Ara