Şafak Nedir, Ne Demektir Anlamı

Şafak (ar.i.)

Arabça olan şafak kelimesi, kök itibariyle, tül gibi ince olmak demektir; nitekim kalbin inceliği manâsındaki şefkat kelimesi de buradan gelmektedir. Gerek lügatta gerekse şer’î ıstılahta şafak, güneşin batmasından sonra ufukta görünen kırmızılık demektir.

Ebû Hanîfe’den bir rivayete göre ise şafak, güneşin batmasından itibaren görülen kırmızılıktan sonra ortaya çıkan beyazlığı ifade eder. Şafağın kaybolmasıyla akşam namazının vakti sona erip yatsı namazının vakti girmiş olur. Şafak kelimesi, Kur’ân-ı Kerîm’de bir defa (K.84/16) geçmektedir. Türkçede şafak, sabahleyin güneşin doğması esnasında ufukta görülen kırmızılık manâsında kullanılmaktadır.

Sitede Ara