Şah Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Şâh (frs.i.)

Farsçada hükümdar, padişah manâsına gelen bu kelime, bir çok Şark memleketlerinde kullanılmıştır. Osmanlılarda da hükümdâr ünvânı olarak “Şâh-ı âlem, Şâh-ı Cihân, Şehinşâh-ı muazzam” gibi tâbirler kullanılmıştır. Osmanlılarda “şâh” yerine “şeh” de kullanılmıştır. “Şeh-zâde” gibi. Santraç oyununda en mühim taşa da “şâh” denilmektedir,

Sitede Ara