Şarap Nedir Ne Demektir, Anlamı İslamda Şarap

Şarab

Arabça karşılığı “hamr” olan şarap, Kur’ân-ı Kerîm’de (Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Mâide suresi 5/90.ayet) açıkça haram kılınmıştır. Kur’ân-ı Kerîm’deki “hamr” lâfzının, üzümden elde edilen şarabı ifade ettiğinde ittifak vardır. Sarhoştuk versin vermesin, bunun az miktarda içilmesi dahi haramdır. Bu lâfzın, diğer maddelerden özellikle hurmadan elde edilen şarabı da kapsadığı, Arab diline ait bilgilere, hadîslere ve istidlal kaidelerine dayanarak ileri sürülmüştür. Her halükârda, İslâm âlimleri, sarhoşluk maksadıyla içilen her türlü içkinin haram olduğunda birleşmektedirler.

Sitede Ara