Şattülarap Nehri, Su Yolu, Nerededir, Ne Demektir, Anlamı

Şattu’l-Arab

Fırat ve Dicle nehirlerinin birleşmesiyle meydana gelen ve med-cezir hareketlerine sahne olan nehir ve nehir halicine verilen isim.

Şattu’l-Arab’ın uzunluğu 193 km olup, Huzîstan’dan gelen Kârtın nehrini de aldıktan sonra birkaç kola ayrılarak Basra Körfezi’ne dökülür. Bu kollardan sadece batıdaki, küçük tonajlı gemilerin seyr ü seferine müsaittir. Buradan petrol tankerleri 30 kilometre içine kadar girmesine imkan sağlar. Şattu’l-Arab’ın her iki yanındaki topraklar düzdür ve hurma bahçeleriyle doludur. Med-cezir hareketleri dolayısıyla rahatça sulanabilme imkânına sahip olan bu topraklardan bol mahsul alınmaktadır.

Şatt-ül-Arap su yolunun hangi kısmının hangi devlete ait olduğu sorunu İran-Irak Savaşı’nın sebebi olarak gösterilmiştir

Daha yeni Daha eski