Sefer Gülbankı Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Sefer Gülbankı

Mevlevi tarîkatına ait bîr tâbir olup, Mevlevî dedelerinden veya muhiblerinden birinin ikamet ettiği dergâhtan kalkıp ziyaret veya başka bir maksatla Konya’daki dergâha ya da haccetmek niyetiyle Hicaz’a hareket etmesi sırasında dergâhta okunan gülbank. Can adı verilen derviş, yola çıkacağı zaman, dergâhın dedesi mevkiinde bulunan şeyh efendi ile tekkedeki diğer dervişler gelir, önce kendisiyle usulü dairesinde musafaha yapar ve sağlık ve selâmetle gidip geri dönmesi için dede efendi dua ederdi. Sefer gülbankı “Hu diyelim…” sözüyle sona erer, dervişler de hep bir ağızdan, yüksek sesle: “Hûûu…” diye karşılık verirlerdi.

Daha yeni Daha eski