Sekbanbaşı Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Sekbanbaşı

Sekbanbaşı, Yeniçeri Ocağı’na bağlı bir birim olan Sekbanların başında bulunan komutana verilen ad.

Sekbanbaşı, Yeniçeri Ağası İstanbul’da bulunmadığı zaman ona vekâlet eder, şehrin güvenliğinden o sorumlu olurdu.

Fatih Sultan Mehmet 19 Şubat 1451’de ikinci kez tahta çıktığında cülus töreninde taşkınlık yapan yeniçerileri cezalandırmak için yeniçeri ağalığı makamını ilga etti. Yeniçeri Ocağı da yeniçeri ağası makamı Yavuz Sultan Selim tarafından 1515’de tekrar ihdas edilene kadar sekbanbaşılar tarafından yönetildi.

Sekbanlığın da 1826’da Yeniçeri Ocağı ile beraber ortadan kaldırılmasıyla sekbanbaşı unvanı da tarihe karıştı.

Sitede Ara