Selam Nasıl Verilir, Nasıl Alınır, Selam Almak, Vermek

Selâm

Selâmet, esenlik, kurtuluş; maddi ve manevî her türlü zararlardan, kötülüklerden uzak kalma; dünyevî musibetlerden ve âhiret azabından kurtulma manâlarını topluca ifade eden bir tâbir olup, birbiri ile karşılaşan müslümanların yekdiğerine sevgi, dostluk iyi niyet ve iyi temennilerini ifade etmek üzere söyledikleri veya yazdıkları “Selâmün aleyküm” ya da “Esselâmü aleyküm” şeklindeki duâ cümleleri için kullanılır ki, her ikisi de “Selâm size!” demektir ve her iki şekliyle de Kur’ân-ı Kerîm’de çeşitli vesilelerle geçmektedir.

Bir müslüman bu sözlerden biri ile hitab etmeye “Selâm verme”, bunun cevabı olmak üzere “Aleyküm selâm” veya “Aleykümü’s-selâm” denilmesine de “selâm alma” denir ki, bu şekliyle selâmlaşma yalnız müslümanlara has bir teâmüldür.

Yaygın görüşe göre selâm vermek Sünnet, selâm almak ise farz’dır. Hz. Peygamber, Allah’a yemin ederek başladığı bir hadisinde “İman etmedikçe Cennet’e giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.” buyurduktan sonra, etrafındakilere, ancak selâmlaştıktan sonra aralarında sevgi bağını kurabileceklerini ifade etmiştir. Selâmın sevgi ve dostluğu yaygınlaştırmadaki bu önemi sebebiyledir ki Kur’ân-ı Kerim’de “Kendi evlerinizden başka eylere izin almadıkça ve halkına selâm yermedikçe girmeyin.” (Nur suresi 24/ 27.ayet) buyurulmuş; başka bir âyette, verilen selâma daha güzeli ile veya aynı ile karşılık verilmesi emredilmiştir (Nisa suresi 4/86. ayet). Ayrıca Kur’ân’da hidayete erenlere (Tâ-Hâ suresi 20/47. ayet), Allah’ın seçkin kullarına (Neml suresi 27/59), bütün Peygamberlere (Saffat suresi 37/181. ayet)… selâm yeren âyetler vardır. Yine Kur’ân’da Cennettekilerin birbirlerine ve meleklerin mü’minleri selâm verecekleri bildirilmiştir (A’raf suresi 7/46. ; Ra’d suresi 13/24. ; Nahl suresi 16/32.; Zümer suresi 39/73. ayetler). Ayrıca müslümanlar, hemen bütün duâlarında Hz.Muhammed (s.a.v.)’e, onun aile efradına ve arkadaşlarına diğer bütün peygamberlere, ve sâllh kullara (bk.Sâlih) selâm okumak suretiyle onların hatıralarına saygı ve bağlılıklarını ifade etmiş olurlar.

Sitede Ara