Selamlık Haremlik Nedir, Ne Demektir, Anlamı Osmanlıda Selamlık

Selâmlık

Osmanlı saray ve konaklarında erkeklerin bulunduğu kısma verilen addır. “Selâmlık dâiresi” de denilirdi. Konaklarda selâmlıklâr ayrı bir dâire hâlinde idi. Erkekler günlük işleri dışında kalan vakitlerini gündüzleri selâmlıkta geçirirlerdi. Kadınlara’ mahsus kısma da “harem” yahut “harem dâiresi” denilirdi ki bu kısma yabancılar giremezdi. Selâmlıklar, aynı zamanda yabancı ziyâretçilerin ve erkek misâfirlerin kabul edildikleri yer olduklarından, geniş manâsı ile misâfir kabul salonu vazifesini görürlerdi.

Selâmlıklar, ev veya konak sahiplerinin servet ve gücüne göre bir veya birkaç odalı oiduğu gibi, büyük dâire hâlinde de olabilirdi. Selâmlıkların iç tertibi de yine konak sahibinin zevkine göre düzenlenirdi. Misâfiriere yemekler umumiyetle harem dâiresinin mutfak kısmında, hazırlanır, selâmlığa gönderilirdi. İftarlar, bayram tebrikleri, ziyafetler hep selâmlıklarda yapılır, kadın misafirler konağın harem kısmında kabul olunurdu. Harem ve selâmlık kısımlarını birbirinden ayırın dar ve uzun sofaya ‘Mâbeyn” ismi verilirdi. Bazı konaklarda harem ve selâmlıkların kapılan da ayrı-ayrı idi.

Ayrıca, tekkelerde Şeyh efendinin dairesine de “selâmlık” denirdi. “Meydan evi” denilen selâmlıkta yemek yeniiir ve mîsâfir kabul edilirdi.

Daha yeni Daha eski